Arkitekt med social forståelse og engagement

Arkitekturen danner ramme om de liv der leves i den. Derfor har udformningen af de fysiske rammer indflydelse på måden bygninger bruges og opleves. For at forstå dette samspil mellem bygninger og mennesker, må man både kunne forstå en bygnings egenskaber og de handlingsmuligheder den tilbyder og kunne forstå menneskers forudsætninger for at interagere med disse rammer. Det er i denne kobling jeg arbejder. Indenfor feltet arkitekturantropologi skaber jeg som forsker, rådgiver og projektleder forståelse for konsekvenserne af givne arkitektoniske rammer, samt for brugeres behov og ønsker.

Jeg arbejder med:

  • analyser og tilvejebringelse af vidensgrundlag, f.eks. som grundlag for beslutningsprocesser og strategiudvikling
  • brugerperspektiver på evaluering og udvikling af bomiljøer og byudvikling
  • visuelle værktøjer til analyse, kommunikation og formidling
  • idéudvikling, innovation, sparring og projektudvikling, både i processer og konkrete byggeprojekter
  • bygherrerådgivning, projekt- og processtyring

Og det gør jeg på baggrund af min uddannelse som arkitekt og forsker, samt mere end 10 års erfaring som rådgiver og projektleder indenfor det byggede miljø. Herudover har jeg i mange år beskæftiget mig specifikt med relationen mellem hjemløse og de fysiske rammer de har til rådighed. Senest med ph.d.-projektet “Hjemløse og hjemlighed – fortællinger om arkitektur og mennesker”. Her har jeg bl.a. undersøgt hvad de fysiske rammer (i lejligheder i alment boligbyggeri, i skæve huse, på et herberg og på en natcafé) betyder for hjemløses, og tidligere hjemløses, hverdagsliv, deres følelse af tryghed, muligheder for at veksle mellem privat og fælles, deres identitetsfølelse og dermed deres generelle trivsel og muligheder for at kunne komme til at føle sig hjemme.